Pracujte produktívne. Kdekoľvek.

Pracujte produktívne. Kdekoľvek.

Riešenia SAP vám pomáhajú rýchlejšie reagovať na zmeny okolností. A vďaka cloudovým službám z uceleného portfólia spoločnosti SAP získate väčšiu flexibilitu.

Využite cloudové a mobilné technológie

Ľudia dnes na prácu s internetom využívajú smartfóny a tablety častejšie než klasické stolové počítače. So zvyšovaním počtu mobilných zariadení medzi zamestnancami sa zvyšuje aj produktivita práce. Súvisí s tým aj ďalší výrazný trend: cloudové technológie vám dávajú väčšiu flexibilitu a možnosť zmeniť charakter služieb zákazníkom a obmedziť výdaje. Ak chcete vo svete mobilných a cloudových technológií obstáť čo najlepšie, potrebujete partnera, ktorý sa v nich skvele vyzná. Sme globálnym partnerom spoločnosti SAP pre cloudové služby, takže vám ponúkame bezkonkurenčnú znalosť cloudových a mobilných inovácií spoločnosti SAP. Poradíme vám, ako využiť najmodernejšie zabezpečené, škálovateľné a flexibilné riešenia.

Pracujte kdekoľvek, prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia

Mobilné technológie dnes ľuďom poskytujú nepretržitý prístup k informáciám. Postupne sa tak stiera hranica medzi osobným a pracovným životom. Preto si nevyhnutne potrebujete osvojiť model mobilnej práce a poskytovať svojim zamestnancom nástroje a informácie, vďaka ktorým budú môcť pracovať odkiaľkoľvek. Radi vám odporučíme mobilné riešenia SAP, ktoré budú vyhovovať vašim konkrétnym potrebám a vy tak budete môcť zmeniť prístup k práci. A optimalizácia procesov, ktorú vám mobilné technológie umožnia, vám čoskoro vráti celú počiatočnú investíciu.

Spolupracujte produktívnejšie

Spoločnosť SAP ponúka rad inovácií vrátane mobilných a cloudových technológií a spracovania údajov v operačnej pamäti. Kombinácia týchto inovácií zaručuje nebývalú slobodu voľby spôsobu riadenia podniku. To platí hlavne pre správu IT. Vyberte si miestny systém, poskytovanie služby na vyžiadanie alebo spoluprácu s treťou stranou, ktorá zabezpečí outsourcing a správu aplikácií. A ak štandardizujete svoje procesy, môžete naplno zúročiť svoje obchodné vzťahy. Nech už si určíte akýkoľvek cieľ, budete k nemu môcť smerovať efektívne, v integrovanom a prepojenom prostredí.

Personálne plánovanie

Ľudia sú najcennejším kapitálom každého podniku. Preto spoločnosť SAP vytvorila súbor nástrojov a analytického softvéru na personálne plánovanie. Tieto nástroje vám pomôžu vybrať najvhodnejších kandidátov, udržať si ich a rozvinúť ich potenciál. Uľahčíte si aj prideľovanie ľudí na konkrétne projekty na základe ich kompetencií a dostupnosti. Okrem toho môžete sledovať postup v reálnom čase, čo znamená dostatok informácií pri ďalšom rozhodovaní. Naši experti na riešenia SAP vám poskytnú ucelený prehľad o ľudských zdrojoch.

Spolupracujte kedykoľvek a kdekoľvek

Skvalitnenie obchodnej spolupráce a inovácie je osvedčeným receptom na úspech. A je čoraz jasnejšie, že sa stáva aj nevyhnutným predpokladom dlhodobého fungovania na rýchle sa meniacich trhoch. Každá príležitosť je totiž skúškou vašej rýchlosti. A tiež vašej schopnosti efektívne organizovať zamestnancov. Riešenia SAP uľahčujú spojenie zamestnancov so zákazníkmi. Spoločný postup vám pomôže plniť stanovené ciele, aj keď sú jednotlivé tímy rozptýlené v rôznych krajinách a časových pásmach.

Čo vám ešte môžeme ponúknuť?

Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.