Služby správy aplikácií

Služby správy aplikácií

Poradenské služby v oblasti správy aplikácií

Proaktívne a reaktívne služby v oblasti správy aplikácií v súlade so životným cyklom služieb podľa štandardu ITIL.

Viac informácií

držba riešení SAP

Podpora pre údržbu softvéru SAP (podpora pre podniky a štandardná podpora pre riešenie SAP) poskytovaná z pozície predajcu VAR.

Podpora aplikácií

Dlhodobá podpora po implementácii aplikácií so správou incidentov na základe zmluvy o úrovni služieb.

Optimalizácia a zdokonaľovanie

Funkčná optimalizácia existujúcich riešení SAP s cieľom zvýšiť produktivitu a výkonnosť. Zdokonaľovanie existujúcich riešení SAP, ktoré umožňuje pridanie nových funkcií a rozšírenie existujúcich.

Monitorovanie obchodných procesov

Sledovanie funkčných a technických aspektov aplikácií. Monitorovanie a analýza kľúčových obchodných procesov, rozhraní a pracovných postupov.


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.