Aplikácia pre podniky

Business Applications

SAP Human Capital Management (HCM)

Automatizujte činnosti spojené s personálnou agendou a zvýšte tak produktivitu i kvalitu služieb personálneho oddelenia. Získajte lepšiu predstavu o výkonnosti a možnostiach svojich pracovníkov a riešte prípadné nedostatky v tíme ešte skôr, ako sa chýbajúce schopnosti či znalosti výraznejšie prejavia.

SAP Supply Chain Management (SCM)

Riešenia, ktoré vám pomôžu vybudovať pevnú a zároveň flexibilnú sieť dodávateľov, ktoré vám umožnia pružne reagovať na situáciu, efektívne spolupracovať a stopercentne plniť záväzky.

it.wood

Naše špecializované riešenie pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel.

it.wood

it.metal distribution

Naše špecializované riešenie pre firmy zaoberajúce sa distribúciou ocele.

it.metal distribution

it.master data simplified (it.mds)

Naše riešenie na správu kmeňových údajov v integrovanom systéme, ktoré vám pomôže znížiť objem kmeňových údajov, ktoré je nutné vyhodnocovať ručne, až o 90 %.

it.master data simplified (it.mds)

it.service

Naše špecializované riešenie pre poskytovateľov služieb.

it.service

it.approval

Naše ucelené riešenie na správu automatického spracovania faktúr, ktoré zjednodušuje niektoré interné pracovné postupy a vďaka tomu vám ušetrí drahocenný čas.

it.approval

it.webshop

Komplexné integrované riešenie pre internetové obchody z dielne spoločnosti itelligence, ktoré vám umožnia šetriť zdroje, ešte lepšie plniť priania zákazníkov a získať si ich dlhodobú priazeň.

it.configure

Naše riešenie na zjednodušenie správu závislostí v prostredí SAP Variant Configuration. 

it.configure

SAP Business Planning & Consolidation (BPC)

Vďaka nášmu prístupu k riešeniam SAP BPC bude váš finančný tím a tím vedenia môcť pracovať so všetkými konsolidovanými zostavami prostredníctvom jedinej ľahko použiteľnej a flexibilnej platformy.

it.x-atlas

K dispozícii nie sú žiadne informácie. 

it.x-atlas

Governance, Risk & Compliance (GRC)

Pomôžeme vám do podnikových procesov začleniť finančné a prevádzkové kontroly a automatizovať programy GRC, od radenia rizík až po spracovanie správ o súlade s predpismi.

it.trade

Naše špecializované riešenie pre veľkoobchody a distribučné spoločnosti.

it.trade

it.education

Naše špecializované riešenie pre inštitúcie poskytujúce vyššie vzdelávanie a na správu študijnej agendy.

it.education

it.chemicals

Naše špecializované riešenie pre chemický priemysel.

it.chemicals

SAP Product Life Cycle Management (PLM)

Optimalizujte vývoj nových inovatívnych produktov, aby ste svoje nápady mohli finančne zúročiť čo najskôr.

SAP Customer Relationship Management (CRM)

Poskytujte svojim zákazníkom vďaka množstvu kanálov skutočne individuálne služby prispôsobené ich prianiam a potrebám a zefektívnite proces predaja, zaisťovania služieb i propagácie produktov.

SAP Global Trade Services (GTS)

Postarajte sa o plynulejšie fungovanie cezhraničného dodávateľského reťazca. Obmedzte svoje výdavky, minimalizujte riziko pokút a penalizácie a zrýchlite vybavovanie dovozných a vývozných ciel.

SAP Extended Warehouse Management (EWM)

Získajte lepší prehľad o pohyboch a stave zásob a všetky výhody kvalitnejšieho plánovania využitia skladov a efektívnejších distribučných a skladovacích procesov.

it.x-press

Integrujte všetkých svojich partnerských poskytovateľov kuriérskych, balíkových a expresných zásielkových služieb ľahko a efektívne do systému SAP a nasaďte plne automatické riešenie na elektronickú výmenu údajov. 

it.x-press

it.metal

Naše špecializované riešenie pre priemysel neželezných kovov.

it.metal

SAP ERP

Toto riešenie na plánovanie podnikových zdrojov od spoločnosti SAP vám zaistí lepšie postavenie medzi konkurentmi a výraznejší rast.

it.metal

Naše špecializované riešenie pre priemysel neželezných kovov.

it.consumer

Naše špecializované riešenie pre potravinársky a spotrebný priemysel.

it.consumer

it.automotive supplier

Naše špecializované riešenie určené pre dodávateľov pre automobilový priemysel.

it.automotive supplier

Predpoklady úspechu

K dispozícii nie sú žiadne informácie.


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.