Outsourcing

Outsourcing

Hosting aplikácií

Outsourcing všetkých vašich riešení SAP. Špecializovaný hardvér v údajových centrách spoločnosti zabezpečuje individuálne služby, ktoré sú veľmi bezpečné, spoľahlivé a vysoko dostupné.

Hosting pri implementácii

Zabezpečenie systémov pre projekty novej implementácie, inovácie, analýzy zlyhaní, izolovaných priestorov a vzdelávacích systémov. Výhodou sú nulové náklady na hardvér, rýchle poskytnutie. Takisto nie sú potrebné žiadne znalosti systémov SAP ani počiatočná investícia do infraštruktúry.

Vzdialená správa

Prevzatie všetkých úloh správy systému SAP Basis a správy databáz, čo vďaka zdieľaniu zdrojov zlacňuje správu a prináša nepretržitú podporu.

Cloudové služby

Služba SAP HANA Enterprise Cloud je úsporné riešenie na vyžiadanie s maximálne flexibilným financovaním – platíte len za to, čo skutočne potrebujete. Riešenie SAP HANA je k dispozícii aj ako databáza pre produkty mimo portfólia spoločnosti SAP.

Poradenstvo pre outsourcing

Ponúkame: stanovenie rozsahu, poradenstvo ohľadne inovácií a migrácie, službu včasného upozorňovania na problémy a službu vzdialených inovácií.

Databáza a technológia

Služby outsourcingu pre databázy SAP HANA a SAP Sybase ASE.


Kontakt
Kontakt

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.