Ayrıntılar:

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve benzeri bölümlerinden mezun,
 • İyi derecede SQL bilgisine sahip; çeşitli rol ve görevlerde en az 2 yıl aktif SQL kullanım tecrübesi olan
 • ETL, Master Data Management (MDM), Data Quality konseptlerini bilen,
 • ETL ve veri aktarımı alanında en az 1 yıl  aktif tecrübesi olan;
 • İngilizce okuma/anlama yetkinliği yüksek
 • 28 yaşını aşmamış,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan,

NOT: SSIS, SAP Data Services, ODI gibi ETL araçlarını kullanabilme ve özellikle Web Services, XML, Flat File gibi veri kaynakları ile çalışma tecrübesi tercih nedenidir.

İŞ TANIMI

Ekibimize katacağımız çalışma arkadaşlarımızı SAP Hybris e-Commerce Suite projelerinde görevlendireceğiz.

 • Kavramsal Tasarım çalışmalarında izlenecek entegrasyon stratejinin oluşturulmasına yönelik orta-mikro ölçekte analiz çalışmalarını düzenlemek, çalışma sonuçlarını Proje Yönetimi’ne raporlamak,
 • Entegre edilecek veri yapılarını, veri ilişkilerini, kullanılacak kayıt desenlerini, doğrulama ve kontrol kurallarını formülize ederek proje ve müşteri çıktılarının bu doğrultuda hazırlanmasını sağlamak,
 • Projenin entegrasyon fazında ilgili veri entegrasyon akışlarını implemente etmek,
 • Implemente edilen akışları çeşitli test senaryoları üzerinden test ederek hazır hale getirmek,
 • Yapılan çalışmaları dokümente ederek Proje Yönetimi’ne raporlamak,

gibi görevler üstlenecektir.

Bizi takip edin: