İleri Teknoloji Envanter Yönetimi ve Tedarik Planlama: DDMRP

Geleneksel tedarik planlama çözümleri,günümüzün sürekli değişen koşullarına karşılık çoğu zaman yetersiz kalabiliyor. İhtiyaçların sürekli olarak yeniden belirlendiği bir dönemde, tahminlerde artan yanılma oranı, ürün yaşam döngüsünde kısalma, müşterilerin daha kısa teslim süresi beklentileri, ürün ve paketlemede daha karmaşık yapılar, yalın envanter baskıları, tedarik süresi uzun malzemeler gibi faktörler karşımıza çıkıyor. Amaç, bugün ve gelecekte sürdürülebilir bir karlılık elde etmek için gereken zamanda gereken yerde gerekli miktarda stoğu hazır bulundurmak. Malzemeler ve bilgi akışı iyi olduğunda; hizmet seviyesi yükselir, müşteri memnuniyeti sürekli hale gelir, stoklar ve giderler azalır, gelir sürekli olarak artar ve nakit akışı hızlanır. Akışın önündeki en büyük engel ise değişkenliktir. Bunlar yönetim politikalarından kaynaklanan değişkenlik, tedarik değişkenliği, operasyonel değişkenlik, talep değişkenliği vb. olabilir

 

DDMRP ile en temel hedef; tedarik zinciri ve ürün ağacı bileşenleri içinde stratejik ayrışma ve kontrol noktaları koyarak değişkenliği azaltıp, kontrol altına alırken termin sürelerini kısaltmaktır.

DDMRP’de, uygulama öncelikleri gerçek zamanlı tampon durumlarına göre şekillenir. Bunun için, termin süresini, tüketimdeki değişkenlikleri, satın alma sipariş katlarını ve planlanmış düzeltme faktörlerini içeren ve dinamik olarak ayarlanan tamponlar belirlenir. Her tamponun stok durumuna göre tedarik önerileri yaratılır. Zaman ve kapasite tamponlarını kullanarak kontrol noktalarında kesinti olmaması sağlanır.

DDMRP uygulama prensibinde ilk olarak stratejik envanter konumlandırma faktörleri belirlenir. Bunlar; müşteri tolerans süresi, tedarik süresi, talep ve tedarik değişkenliği, envanter esnekliği ve BOM matrisi, tedarik ve dağıtım yapısı, kritik kaynakların durumudur.

Ardından tampon profilleri ve seviyeleri için; temin süresi kategorisi, (üret, satınal veya dağıt) tedarik türü, değişkenlik kategorisi, sipariş katları, ortalama günlük tüketim, tedarik süresi, sipariş politikaları (min-max, sipariş katları), konum (dağıtılan parçalar için) faktörleri dikkate alınır.

Tampon profilleri ve seviyeleri belirlendikten sonra dinamik düzenlemeler gerçekleştirilir. Bunlar, sezonsallık, arz artışı veya azalışı vb. olabilmektedir.

DDMRP planlama çalışması, yeni tedarik öğeleri üretmek için kullanılan süreç adımıdır. Stok seviyesi önceden tanımlanmış, tampon seviyesinin altına düştüğünde bir tedarik önerisi oluşturulur.

 

SAP’de DDMRP

SAP DDMRP, tedarik zincirlerini geleneksel MRP prosedürleri yerine müşteri talebine göre verimli bir şekilde planlamanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Bunu, stratejik olarak malzeme akışlarını ayrıştırarak, tedarik zincirindeki aksamalara daha hızlı aksiyon alabilecek hale getirerek, ilgili ürünler için dinamik olarak yönetilen tampon (stok) seviyeleri ile yapar.

 

Tampon, tipik olarak stok durumunun derecesine bağlı olarak yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere üç katmana ayrılır. Bu katmanlara tampon bölge denir.

 

Tampon alanları, ortalama günlük kullanım ve tedarik süresi gibi parametreleri kullanarak dinamik olarak hesaplanır. Stok tamponları için maksimum stok, yeniden sipariş seviyesi ve emniyet stoğu belirlemenize yardımcı olur.

  • Kırmızı bölge, düşük stok seviyelerini ve hemen karşılanması gereken ihtiyacı belirten tampondaki en yüksek seviyedir. Kırmızı alanın en üstündeki tampon değeri, korunması gereken asgari önerilen tampon seviyesi olan emniyet stoğunu verir.
  • Sarı bölge, tamponda orta seviyeyi gösterir ve ideal stok seviyelerinin altında ve ihtiyacın hemen karşılanması gereken seviyenin üstünde yer alır. Kırmızı ve sarı bölgelerin toplamı yeniden sipariş seviyesini verir.
  • Yeşil alan, stok tamponundaki en düşük seviyeyi belirtir, mevcut stok bu bölgede bulunuyorsa, mevcut talebi karşılamak için yeterli stok olmalıdır. Kırmızı, sarı ve yeşil alanların toplam miktarı, maksimum stok miktarını verir.

İlk olarak malzemelere, Mip prosedürü ‘C’ olan bir Mip karakteritiği (D1-Demand-Driven Replenishment) tayin edilir. Süreç olarak uygulama adımlarında ilk olarak ürün sınıflandırması yapılır. Ardından malzemeler için decopled lead time ve buna bağlı olarak lead time faktör (EFG classification) hesaplanır. Sınıflandırmanın ardından ise gerekli tampon düzeyleri belirlenir.

 

Fiori Uygulamaları

DDMRP Fiori uygulamaları ile DDMRP sonuçlarını optimize etmek için emniyet stoğunu, yeniden sipariş seviyesini ve maksimum stok seviyesini, tampon seviye önerileri ile yöneterek ürünleriniz planlamasının en uygun olmasını sağlayabilirsiniz.

 

Konuyla ilgili detaylı bilgi için bize  iletisim@itelligence.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Benzer mesajlar

Daha fazla oku
Daha fazla oku
Daha fazla oku
Daha fazla oku
Daha fazla oku
Daha fazla oku

İletişim
İletişim

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.