itelligence AG Veri Koruma Beyanı

Gizlilik başlığı

Giriş

Ulusal iştirakleriyle beraber intelligence AG (bundan sonra: “Biz”) https://www.itelligencegroup.com sitesindeki internet hizmetlerinin sahibi olarak internet hizmeti kullanıcılarının kişisel bilgilerinin işlenmesi için sorumlu mecradır. İletişim bilgilerimizi internet hizmetinin künyesinde bulabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizin işlenmesine dair sorularınız için irtibat kişisi doğrudan bu veri koruma beyanında zikredilmektedir. Özel alanınızın ve özel bilgilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktayız. Kişisel bilgilerinizi, bu veri koruma beyanının içeriğiyle ve veri koruma için uygulanabilir talimatlarla uyumlu bir biçimde toplar, işler ve kullanırız. Bu veri koruma beyanıyla, sizinle ilgili kişisel bilgileri ne ölçüde topladığımız, işlediğimiz ve kullandığımız hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Bilgiler

Kişisel bilgiler, tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek şahıslar hakkındaki bilgilerdir. Bu bilgilere, örneğin adınız, e-posta adresiniz veya mektup adresiniz gibi kimliğinizle ilgili tüm bilgiler dâhildir. Kimliğinizle ilişkilendirilemeyen bilgiler (örneğin internet hizmeti kullanıcılarının yaklaşık sayısı gibi istatiksel bilgiler) kişisel bilgilerden sayılmaz.

İnternet hizmetimizi ilke olarak, kimliğinizi ifşa etmeden ve kişisel bilgilerinizi belirtmeden kullanabilirsiniz. Ancak bilgi talep etmek veya bir pozisyona başvurmak isterseniz size soyadınızı ve diğer kişisel bilgilerinizi sorarız. Bu bilgileri verip vermemeniz sizin şahsi kararınızdır. İlgili hizmetin kullanımı için hangi bilgilerin gerekli olduğuna her zaman dikkati çekeriz (zorunlu bilgiler).

Kişisel bilgileriniz temelinde bir otomatik karar bulma, internet hizmetimizin kullanımı bağlamında gerçekleşmez.

Kişisel bilgilerin işlenmesi

Bilgilerinizi Avrupa Birliği içerisinde özellikle korunan sunuculara kaydederiz. Bu bilgiler kayıp, hasar, erişim, değişiklik veya yetkisiz kişiler tarafından dağıtıma karşı teknik ve organizasyonel önlemlerle korunur. Bilgilerinize sadece az sayıda ve yetkili kişiler erişebilir. Bu kişiler, internet sitesinin teknik, ticari veya redaksiyonel danışmanlığı için yetkilidir. Düzenli kontrollere rağmen, tüm tehlikelere karşı tam bir koruma mümkün değildir.

İnternet hizmetimize dair bize ilettiğiniz kişisel bilgiler şifrelenir ve internet aracılığıyla aktarılır. Veri aktarımı için SSL şifreleme (Secure Socket Layer) kullanırız.

Diğer Kişisel Bilgilerin Verilmesi

Kişisel bilgilerinizi esas itibariyle istediğiniz hizmetlerin karşılanması (örneğin bilgi materyalinin talebi veya haber bülteni siparişleri) için kullanırız. Hizmetlerle ilgili diğer detaylar aşağıda ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Kesin muvafakatınız olmadan bilgileri üçüncü şahıslara, özellikle de reklam amaçları için vermeyiz. Kişisel bilgilerinizin başkalarına verilmesi, ancak bilgilerin verilmesini onayladığınızda veya yasal düzenlemeler ve/veya resmi makam ya da mahkeme talimatlarının bilgilerin verilmesi için bize yetki veya sorumluluk verdikleri ölçüde gerçekleşir. Bu kapsamda, özellikle ceza takibi, bir tehlikenin önlenmesi veya manevi mülkiyet haklarının yaptırımı amaçlarıyla bilgi beyanı söz konusu olabilir.

Veri İşlemenin Yasal Dayanağı

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi için bir muvafakat almamız halinde, veri işleme için AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (EU GDPR) m. 6, f. 1, b. a geçerli yasal dayanaktır.

Bir sözleşmenin yerine getirilmesi için veya sizinle sözleşmeye benzer bir koşul çerçevesinde gerekli olduğundan dolayı kişisel bilgileriniz işlenmesi halinde, veri işleme için EU GDPR m. 6, f. 1, b. b geçerli yasal dayanaktır.

Kişisel bilgilerinizi yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için işlememiz halinde, veri işleme için EU GDPR m. 6, f. 1, b. c geçerli yasal dayanaktır.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi, şirketimizin veya üçüncü bir şahsın meşru bir menfaatinin korunması için gerekliyse ve buna mukabil çıkarlarınız, temel haklarınız ve temel özgürlükleriniz kişisel bilgilerin korunmasını gerekli kılmıyorsa bilgi işleme için yasal dayanak olarak EU GDPR m. 6, f. 1, b. f kullanılır.

Bu veri koruma beyanı çerçevesinde, kişisel bilgilerinizin işlenmesini hangi yasal temele dayandırdığımızı her zaman belirtiriz.

Bilgi Silme ve Kayıt Süresi

Kişisel bilgilerinizi esas itibariyle kayıt amacı ortadan kalktıktan sonra her zaman siler veya bu bilgilerin kullanımını engelleriz. Fakat bu hükmün ötesinde kayıt, tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerce, örneğin yasal veri saklama ve dokümantasyon yükümlülüklerine göre ön görülmekteyse, tutulabilir. Böyle bir durumda, ilgili yükümlülüklerin sona ermesinden sonra kişisel bilgilerinizi siler veya bu bilgilerin kullanımını engelleriz.

İnternet Sayfamızın Kullanımı

Bilgisayarınız Hakkında Bilgiler

İnternet hizmetine her erişimde bilgisayarınız hakkında şu bilgileri toplarız: bilgisayarınızın IP adresi, tarayıcınızın sorgusu ve sorgu zamanı. Ayrıca durum ve aktarılan bilgi miktarı bu sorgu çerçevesinde toplanır. Kullanılan tarayıcı ve bilgisayarın işletim sistemiyle ilgili ürün ve sürüm bilgilerini de toplarız. Ayrıca, internet hizmetine hangi internet sitesinden erişildiğini kaydederiz. Bilgisayarınızın IP adresi sadece internet hizmetinin kullanımı süresince kaydedilir ve kullanımın ardından silinir ya da kısaltılarak anonimleştirilir. Geri kalan bilgiler sınırlı bir süre için kaydedilir. Bu bilgileri, internet hizmetinin sunulması, özellikle de hataları saptamak ve ortadan kaldırmak, internet hizmet kapasitesinin kullanımını belirlemek ve değişiklikler veya iyileştirmeler yapmak için kullanırız. EU GDPR m. 6, f. 1, b. f uyarınca veri işlemedeki haklı menfaatimiz de bu amaçlar doğrultusundadır.

Çerezlerin Kullanımı

İnternet hizmetimiz için – çoğu internet sitesinde olduğu gibi – çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bilgisayarınıza kaydedilen ve internet hizmetimizle değiş tokuş için belirli özellikleri ve bilgileri tarayıcınıza kaydeden küçük metin dosyalarıdır. Bir çerez, genelde çerez dosyasının gönderildiği alan adını ve çerezin yaşı ve alfanumerik kimlik işareti hakkında bilgileri içerir.

Çerezler, bilgisayarınızı tanımamızı ve olası ön ayarları hizmete sunmamızı sağlar. Çerezler, internet hizmetini geliştirmemizde ve daha iyi ve size daha uygun hizmet sunabilmemizde bize yardımcı olur. Çerezlerin kullanımı, örneğin kayıtlı bir kullanıcının tanılanabilmesi için, teknik nedenlerden dolayı zorunludur.

İçerik ve kayıt süresine bağlı olarak farklı çerez türleri vardır. Bizim en çok kullandığımız çerezler, tarayıcı oturumunu sonlandırdığınızda silinen “oturum çerezleri”dir (session cookies). Bunun yanında, sizi ziyaretçi olarak tanılamamızı sağlayan daha uzun ömürlü bazı çerezler de vardır. Çok sayıda çerez doğrudan bizden kaynaklanır, buna ilaveten münferit çerezlerin kaydı ve değerlendirmesi hizmet sunucu tarafından gerçekleşir (“üçüncü parti çerezler” (third party cookies) adı verilen çerezler).

Çoğu tarayıcı, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Çerezlerin kaydedilmesini devre dışı bırakabilir veya tarayıcınızı çerezler gönderilir gönderilmez size bildirimde bulunacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezlerin kaydını reddetmeniz durumunda internet hizmetimizi sadece kısıtlı kullanabileceğinizi lütfen göz önünde bulundurunuz.

Google Analytics

İnternet hizmetimiz için Google Inc.’in (“Google”) bir web analizi hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktayız. Google Analytics, bilgisayarınıza kaydedilen ve internet sitesi kullanımınızın bir analizini mümkün kılan “Çerezler” adı verilen metin dosyalarını kullanmaktadır. Bu internet sitesini kullanımınıza dair çerezlerden elde edilen bilgiler genelde Google’ın ABD’de bulunan bir sunucusuna aktarılır ve o sunucuda saklanır. Fakat bu internet sitesinde IP anonimleştirmesinin etkinleştirilmesi durumunda, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği’ne üye devletler içerisinde veya Avrupa Ekonomik Alanı sözleşmesine taraf olan diğer devletlerde önceden kısaltılır.

Tam IP adresi sadece istisnai durumlarda Google’ın ABD’de bulunan bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Google bu bilgileri bu internet sitesinin sahibi adına, internet sitesini kullanımınızı değerlendirmek, internet sitesi etkinlikleriniz hakkında raporlar oluşturmak ve internet sitesi kullanımı ve internet kullanımı ile bağlantılı hizmetler vermek için kullanır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınızdan aktarılan IP adresleri Google’ın diğer verileriyle bir araya getirilmez.

Tarayıcı yazılımınızın ilgili ayarıyla çerezlerin kaydedilmesini önleyebilirsiniz; fakat bu durumda sayfanın kullanımının olumsuz etkileneceğine dikkatinizi çekeriz. Ayrıca, aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip kurarak, çerezden elde edilen ve internet sitesini kullanımınızla ilgili verilerin (IP adresiniz dahil) Google’da kaydedilmesini ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini engelleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bu işlemle ilgili daha detaylı bilgiyi şurada bulabilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (Google Analytics ve veri korumayla ilgili genel bilgiler). Bizim çevrimiçi sunumumuz için, Google Analytics’in “anonymizeIp();” kodu eklenerek genişletildiğine ve bu arada son sekiz bitin silindiğine dikkatinizi çekeriz.

Mevcut koruma önlemleri (anonimleştirme ve itiraz imkânı) nedeniyle, internet hizmetlerimizin optimizasyonu için veri işlemenin EU GDPR m. 6, f. 1, b. a’ya göre veri işlemede meşru menfaat olarak değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

 

İçeriklerin Paylaşılması (Share)

İnternet hizmetimizde münferit içerikleri üçüncü şahıslarla paylaşma imkânı sunmaktayız. İlgili fonksiyon kullanıldığında, içeriklerin paylaşılması için zorunlu tüm bilgilerin girilmesinin gerekli olduğu yeni bir pencere açılır. Bu pencere, artık bizim internet hizmetimizin bir parçası olmayıp içinde içeriklerin paylaşılacağı sosyal medya sayfalarının sunucuları veya başka bir sunucu tarafından hazırlanmaktadır. Bu bakımdan, sosyal medya kanallarının kullanımıyla ilgili uyarılar geçerlidir (aşağıya bakınız).

Başvuru Portalı

Size itelligence Group’ta bir pozisyona internet hizmetimiz üzerinden doğrudan başvurma imkânını sunmaktayız.

Bir başvuru durumunda kişisel bilgilerin kullanımı

Başvurunuzdaki tüm kişisel bilgiler ve başvurunuzda belirttiğiniz tüm ekler bizim tarafımızdan ve kardeş şirketlerimiz tarafından sadece başvuran adayların seçimi amacıyla ve şirket içi istatistikler için toplanır, işlenir ve kullanılır. Kişisel bilgileriniz ilgili veri koruma beyanına uygun olarak kaydedilir ve işlenir. Bilgilerin kaydı itelligence AG’nin Almanya Federal Cumhuriyeti’nde bulunan bir sunucusunda gerçekleşir.

Bilgilerinizi gerektiğinde, bu ülkede bulunmayan ve sizin bir pozisyon için öncelikle ilgilendiğiniz bir birime veya şubeye de göndeririz. Bu kapsamda bilgilerinize erişime sadece ilgili itelligence Group’un personel sorumluları ve özel durumlarda seçilen yöneticileri sahip olur. Bilgileriniz son derece gizli işlem görür. Kişisel bilgiler itelligence Group dışındaki üçüncü şahıslara kesinlikle verilmez.

Başvurunuzun Kaydedilmesi

Kişisel bilgilerinizi olası soruları yönlendirebilmek ve gerektiğinde yeni pozisyon açıldığında önceden başvurmuş olan adaylara ulaşabilmek için sistemimizde kaydederiz. Kişisel bilgilerinizin ileride yürürlüğe girecek şekilde işlenmesine itiraz etme ve kişisel bilgilerinizin güncellenmesini, düzeltilmesini, erişime engellenmesini ya da silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Lütfen, bunu istediğiniz anda e-postayla careers@itelligence.de adresinden bize bildiriniz.

Silme işleminin meşru diğer menfaatlerle ters düşmemesi kaydıyla, çılan bir pozisyona başvurduğunuzda, pozisyona aday seçimi sürecinin sona ermesinden üç ay sonra belgeleriniz kendiliğinden silinir. Bu bağlamda söz konusu meşru menfaatler örneğin, Genel Eşit Muamele Kanunu’na göre bir işlemle ilgili kanıtlama yükümlülükleridir. Açılmış bir pozisyonla ilgisi olmayan bir başvuru söz konusuysa bu başvuru (inisiyatif başvuru), başvurunun ilginç olabileceği bir iş imkânı ortaya çıkana kadar saklanır. Öngörülen saklama sürelerinin dolmasından önce de istediğiniz zaman başvurunuzun silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Başarılı bir başvuru durumunda, aktarılan bilgiler iş ilişkisinin düzenlenmesi amacıyla, yasal yükümlülüklere uyularak kaydedilir. Diğer tüm durumlarda EU GDPR m. 6, f. 1, b. a uyarınca muvafakatınız başvuru bilgilerinizin kaydedilmesinin yasal dayanağıdır.

Başvuru çerçevesinde bilgilerinizin gönüllü olarak verildiğine dikkatinizi çekeriz.

itelligence İle İletişim

İnternet hizmetimizdeki iletişim formu ve sosyal medya kanalları da dahil olmak üzere, bizimle farklı şekillerde iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca e-posta yoluyla gönderdiğimiz haber bültenimizle sizi bilgilendirmekten memnuniyet duyarız.

İletişim Formu

İnternet hizmetimizdeki iletişim formunu kullanmak istediğiniz takdirde size isim ve e-posta adresi gibi kişisel bilgileriniz sorulur. İletişim formuyla iletilen bilgileri sadece sorgunuzu veya talebinizi cevaplayabilmek için saklar ve kullanırız.

İletişim formuyla bize hangi bilgileri ileteceğinize kendiniz karar verebilirsiniz. EU GDPR m. 6, f. 1, b. a uyarınca bilgilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı, sizin muvafakatınızdır. Konunun tarafımızca işleme konmasının ardından bilgiler, gelebilecek olası sorular için kaydedilir. Bilgilerin silinmesi istendiği zaman talep edilebilir; aksi takdirde silme işlemi konunun tamamen halledilmesinden sonra gerçekleşir; yasal saklama yükümlülükleri bundan etkilenmez.

Sosyal Medya Kanalları

İnternet hizmetimizde sosyal ağlara bağlantılar (linkler) bulabilirsiniz. Bu bağlantıları her bir sunucunun logosundan tanıyabilirsiniz.

Bağlantılar tıkladığınızda, bu veri koruma beyanının geçerli olmadığı, ilgili sosyal medya sayfaları açılır. O sayfalarda geçerli hükümlere dair ayrıntılar için lütfen münferit sunucuların kendi veri koruma beyanına bakınız; bu beyanları örneğin şuralarda bulabilirsiniz:

Facebook:           http://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn:             https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

YouTube:             https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Twitter:                https://twitter.com/privacy?lang=de

Xing:                      https://www.xing.com/privacy

Kişisel bilgilerin ilgili sunuculara aktarımı siz ilgili bağlantıları açmadan önce gerçekleşmez. Bağlantılı sayfayı açmanız aynı zamanda, ilgili sunucu tarafından veri işlemenin esasıdır.

Haber Bülteni

Haber bültenimize üye olmakla e-posta adresiniz, siz üyelikten çıkana kadar kendi reklam amaçlarımız için kullanılır. Hitap, isim ve soyadı sorgulanıyorsa bu bilgiler haber bülteninde hitap olarak kullanılır. Bu bilgiler başka bilgilerle bağlantılandırılmaz.

Haber bültenine üye olarak, seçilmiş konularla ilgili bilgileri ve örneğin özel etkinlikler gibi vesilelere ilişkin e-postaları düzenli olarak alırsınız. Sizinle ilgili olarak elimizde bulunan bilgilere göre e-postalar kişiselleştirilmiş ve kişiye özel de olabilir. Haber bültenine üye olmakla, verilerinizin kullanıcıyla bağıntılı olarak değerlendirilmesine ve profil oluşturulmasına razı olursunuz (ayrıca bkz. “Web Takip Araçlarıyla Profil Oluşturma” maddesi). Haber bültenine sadece, bu belirtilen değerlendirme ve profil oluşturma işlemini kabul ediyorsanız üye olunuz. Onayınızı iptal etmekle haber bülteni üyeliğinden otomatik olarak çıkmış olursunuz.

Haber bültenimize üyelik için muvafakatınızı bize yazılı olarak göndermediğiniz takdirde, çift onay (Double-Opt-In) adı verilen bir yöntemi kullanırız; bu şu anlama gelmektedir: Size e-posta ile haber bülteni göndermemiz ancak, siz haber bülteni hizmetini etkinleştirmemizi istediğinizi bize önceden açıkça belirttikten sonra gerçekleşir. O zaman size bir bilgilendirme e-postası gönderir ve sizden, bu e-postada bulunan bağlantıya tıklayarak, haber bültenimizi almak istediğinizi onaylamanızı rica ederiz.

Haber bültenine üye olmayı sarahaten istemişseniz verilerinizin işlenmesinde yasal dayanak, EU GDPR m. 6, f. 1, b. a uyarınca muvafakatınızdır. e-posta adresinizi bizden ürünler veya hizmetler sipariş etmiş olmanızdan ötürü kaydetmiş olduğumuzdan ve siz de e-posta ile bilgi verilmesine itiraz etmediğinizden dolayı, yasal yükümlülükler çerçevesinde, sarih muvafakatınız olmadan haber bültenimizi alıyor olmanız da mümkündür. Bu durumda, EU GDPR m. 6, f. 1, b. a uyarınca doğrudan reklamın aktarılmasıyla ilgili meşru menfaatimiz yasal dayanak olarak geçerlidir.

İleride haber bülteni almak istemiyorsanız bülten gönderilmesine istediğiniz anda, temel paket ücreti dışında başka bir masraf doğmaksızın itiraz edebilirsiniz. Her haber bülteninde bulunan üyelikten çıkma bağlantısını kullanınız veya bize ya da veri koruma yetkilimize bir metin mesajı (örn. E-posta, faks, mektup) gönderiniz.

Hangi bilgileri, hangi amaçla topluyoruz?

E-posta adresleri

Bize bir e-posta adresi verirseniz sizinle e-posta aracılığıyla iletişim kurarız. E-posta adresinizi itelligence Group dışındaki üçüncü şahıslara vermeyiz. Bizden artık e-posta almak istemiyorsanız bunu bize istediğiniz zaman bildirebilirsiniz. Bize bir e-posta gönderildiğinde, kişisel bilgiler e-posta programınızın ayarına göre, otomatik olarak aktarılabilir. Bunları da gizlilikle işleme alırız. itelligence Group dışında üçüncü şahısların hizmetlerine kaydolmak isterseniz, örn. e-posta adresiniz gibi kayıt bilgilerimizin bölümlerini gerektiğinde ilgili hizmet sunucusuna aktarmamız zorunlu olabilir. Bu durum, sadece sizin talep ettiğiniz hizmetlerin gerektirdiği çerçevede gerçekleşir.

Etkinlikler İçin Siparişler ve Kayıtlar

İnternet hizmetlerimiz bilgiler, ürünler ve hizmetleri talep etmek için doldurabileceğiniz sipariş ve kayıt formlarını içerir. Bu formlarda kısmen örneğin banka hesap bilgileriniz veya kredi kartı numaranız gibi finansal bilgiler de kaydedilir. Bu şekilde, bize iletilen finans bilgileri sadece bu özel işlem için fatura yazmada ve ödeme işlemlerinde kullanılır. Bu işlemin yasal dayanağı EU GDPR m. 6, f. 1, b. b’dir; sizinle yapılan sözleşmenin uygulanması için kişisel bilgilerinizin işlenmesi gereklidir.

Bilgiler bizde sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olduğu müddetçe kayıtlı kalır. Bunun ötesinde bu bilgileri sözleşme sonrası yükümlülükleri yerine getirmek için ve ticaret ve vergi hukukunca yasaların öngördüğü zaman dilimi için saklama süreleri nedeniyle kayıtlı tutarız. Bu saklama süresi genelde mevcut takvim yılının bitiminden sonra 10 yıldır.

İnternet Anketleri

Anketlerimizde örneğin posta kodu veya branşınız gibi demografik bilgiler de size sorulur. Ankette iletişim bilgilerinin kaydedilmesi halinde, bu bilgileri bilgilerin gönderimin devamı için sadece anket çerçevesinde onayınızı bize açık bir biçimde bildirmeniz durumunda kullanırız. Burada da bu izni istediğiniz zaman iptal etme imkânına sahipsiniz. İnternet anketleri çerçevesinde hangi bilgileri bizimle paylaşmak istediğinize kendiniz karar verebilirsiniz. Muvafakatınız EU GDPR m. 6, f. 1, b. a uyarınca bilgilerinizin işlenmesinin yasal dayanağıdır.

Diğer Bilgiler

itelligence Group’un tamamında veri koruması

Küresel bir şirket olarak dünya çapında bir dizi internet sitesine sahibiz. Bundan dolayı, herhangi bir ülkede internet sitelerimizden birine dair vermiş olduğunuz bilgiler, bu internet sitesinin başka bir ülkedeki sunucusuna elektronik olarak aktarılmış olabilir. itelligence Group, tüm internet hizmetleri için burada tanımlanan standartlar ve şirket içi yönergeleri kabul etmemiz suretiyle, bilgilerinizi dünya çapında korur.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantılar

İnternet hizmetimiz diğer sunucuların internet sayfalarına bağlantılar içerir. Bu sunucuların veri koruma kurallarına uyup uymamaları üzerinde bir etkimiz bulunmamaktadır. Veri koruma önlemlerinden veya diğer internet sitelerinin içeriğinden sorumlu değiliz. Bundan dolayı, ilgili veri koruma beyanı hakkında diğer internet sitelerinden bilgi almanızı öneririz.

İletişim Bilgilerinin Kullanımı

Künye zorunluluğu çerçevesinde yayınlanmış iletişim bilgilerinin üçüncü şahıslar tarafından doğrudan talep edilmeyen reklam ve bilgi materyallerinin gönderimi için kullanımına burada sarahaten itiraz edilmektedir. İstenmeyen e-posta yoluyla (örneğin Spam) reklam bilgileri gönderilmesi durumunda yasal adımları saklı tutarız.

Haklarınız

Kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili geniş kapsamlı haklara sahipsiniz. Öncelikle, geniş kapsamlı bir bilgi edinme hakkına sahipsiniz ve gerektiğinde kişisel bilgilerinizin düzeltilmesini ve/veya silinmesini veya bilgilerinize erişimin engellenmesini talep edebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanmasını da talep edebilirsiniz ve itiraz hakkına sahipsiniz. Bize tarafınızdan iletilen kişisel bilgilere ilişkin olarak ayrıca, veri aktarılabilirliği hakkınız da vardır. Haklarınızı geçerli kılmak ve/veya haklarınızla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız bizimle veya veri koruma yetkililerimizle iletişime geçiniz.

Bir kere vermiş olduğunuz muvafakat ilerisi için geçerli olmak üzere, ücretsiz olarak iptal edilebilir. İptale kadar muvafakattan dolayı gerçekleşmiş işlemenin yasalara uygunluğu onayın iptalinden etkilenmez. Bu durumda irtibat kişisi de yine veri koruma yetkilimizdir.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi bir muvafakata istinat etmeyip başka bir yasal dayanak temelinde gerçekleşiyorsa bu veri işlemeye itiraz edebilirsiniz. İtirazınız veri işlemenin kontrolüne ve gerektiğinde sonlandırılmasına yol açar. Kontrol sonucu hakkında bilgilendirilir ve bizden – veri işleminin buna rağmen devam ettirilmesi halinde – veri işleminin niçin yasal olduğuna dair detaylı bilgi alırsınız.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesini bu veri koruma beyanıyla uyumlu olmayan veya uygulanabilir veri koruma hükümlerine uygun olmayan bir şekilde gerçekleştirdiğimiz görüşünde iseniz, bu durumu veri koruma yetkilimize şikâyet edebilirsiniz. Veri koruma yetkilisi durumu kontrol eder ve kontrol sonucu hakkında sizi bilgilendirir. Bunun haricinde bir yetkili makama şikâyet hakkınız vardır.

Bilgi ve Sorular

Talep üzerine, kişisel bilgilerin bizde kayıtlı olup olmadığını ve kayıtlıysa hangilerinin kayıtlı olduğunu sizinle paylaşmaktayız. Kişisel bilgilerinizin ve / veya kullanıcı profilinizin kaydına ve kullanılmasına dair muvafakatınızı her zaman, ileride geçerli olacak şekilde itelligence AG, Online-Marketing, Königsbreede 1, 33605 Bielefeld, Almanya veya e-postayla klaus.brandhorst@itelligence.de adresi üzerinden iptal edebilirsiniz. Özellikle haber bülteni alımıyla ilgili olarak bir kere verilmiş muvafakatı istediğiniz anda iptal edebilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesine dair sorularınız varsa, istihbar talepnameleri, talepler ve şikâyetler için de emrinizde olan veri koruma yetkilimize başvurabilirsiniz.

itelligence AG

Klaus Brandhorst

Chief Information Security Officer

Königsbreede 1

33605 Bielefeld

E-posta: klaus.brandhorst@itelligence.de

Veri koruma beyanında değişiklik

Veri koruma beyanının son güncellemesi tarih bildirimi (aşağıda) ile belirtilmektedir. Bu veri koruma beyanını ileride geçerli olacak şekilde istenildiği anda değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel sürüm internet hizmetinde bulunabilir. Lütfen internet hizmetimize düzenli olarak başvurun ve halen geçerli veri koruma beyanı hakkında bilgilenin.

Son güncelleme: Mayıs 2018


İletişim
İletişim

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.