GIS

itelligence GIS portfolio.

Geografické informační systémy

GIS Desktop

Naše SW nástroje pomáhají efektivně řešit datovou kvalitu v podnikové geodatabázi. Aplikace umožňující spouštět specializované analytické a editační úlohy byla vyvinuta jako funkční nadstavba produktu Esri ArcGIS Desktop a tvoří ji sada nástrojů pro pokročilé editace geometrických dat GIS. Pomocí nich lze také provádět automatizované editace dat v geodatabázi na základě vstupních údajů uložených např. v xml souborech. Další sada nástrojů slouží pro provádění analýz chyb a následnou opravu dat tvořících v geodatabázi geometrickou síť.

GIS Mobilní klient

Mobilní řešení umožňuje prohlížet, vyhledávat, lokalizovat a také vytvářet a editovat data v terénu. V případech, kdy je dostupné datové spojení, je možné data synchronizovat s centrální geodatabází. U mobilního klienta je důležité nejen rychlé získávání a zpracování dat, ale i jednoduché a intuitivní ovládání přístroje i v náročných terénních podmínkách.
Námi vyvinutý mobilní klient GIS je postaven na technologiích Esri ArcGIS for Server a ArcGIS Runtime SDK for Android.

GIS Webový klient

Webový klient GIS je vyvinut jako modulární řešení postavené na technologii ArcGIS for Server za použití nástroje Web AppBuilder for ArcGIS. Na straně serveru je standardní funkcionalita rozšířena pomocí vyvinutých aplikačních rozšíření (SOE), strana klienta je napsána v rozhraní ArcGIS API for JavaScript. Toto řešení podporuje širokou škálu webových prohlížečů (IE, Mozilla Firefox, Chrome, Opera).

Data Communication Server (DCS)

V utilitních společnostech je systém GIS primární evidencí dat o sítích a zároveň zdrojem těchto dat pro ostatní podnikové systémy. Pro dosažení co nejvyšší míry standardizace rozhraní jsme vyvinuli produkt Data Communication Server (DCS) určený pro rozsáhlé integrace mezi systémy velkých utilitních společností s nároky na přenosy velkého objemu dat.
Vnitřní logika DCS zachycuje všechny změny v systému GIS, které jsou relevantní pro přenos do napojených IS, transformuje je a zajišťuje odesílání přes standardní rozhraní (např. SAP PI).


Kontakt
Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.