Norbert Rotter

Chief Executive Officer

Norbert Rotter studiował zarządzanie na Uniwersytecie w Paderborn i Uniwersytecie w Limerick (Irlandia). Jest także wykwalifikowanym urzędnikiem bankowym. W 1995 r. rozpoczął wieloletnią karierę w oddziale globalnej firmy audytorskiej KPMG Deutsche Treuhandgesellschaft AG w Bielefeld, gdzie był odpowiedzialny za audyt i doradztwo dla małych i średnich firm oraz dla dużych przedsiębiorstw międzynarodowych. Kwalifikacje doradcy podatkowego zdobył w 1999 r., a od 2000 r. jest również biegłym rewidentem (Wirtschaftsprüfer).

W 2000 r. objął posadę menedżera w KPMG w Nowym Jorku, gdzie był odpowiedzialny za doradzanie jednostkom zależnym niemieckich firm na rynku amerykańskim. W 2004 r. uzyskał amerykańskie uprawnienia dyplomowanego księgowego (Certified Public Accountant , CPA).

Pod koniec 2004 r. Norbert Rotter wrócił do biura KPMG w Bielefeld, gdzie jako menedżer wyższego szczebla kierował globalnym zespołem świadczącym usługi audytu i doradztwa na rzecz spółek giełdowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw międzynarodowych. Na tym stanowisku był odpowiedzialny między innymi za badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych itelligence AG.

Od 1 stycznia 2008 r. Norbert Rotterpełni funkcję dyrektora finansowego (CFO) itelligence AG.


Kontakt
Kontakt

Skontaktuj się z nami